Renovatio Trading

Gaze naturale, alegerea inteligenta a resursei tale energetice!

Industria energetica exploreaza alternative rentabile, iar gazul natural este una dintre ele, reprezentand solutia mai curata, economica si scalabila, eficienta pentru multiple utilizari. Iti oferim tarife accesibile, precum si posibilitatea gestionarii mai simple a costurilor cu energia electrica si gazele naturale prin pachetele noastre de furnizare.

  • Facturi clare si detaliate
  • Preturile noastre sunt transparente
  • Reprezentare in relatia cu distribuitorii
  • Nu este nevoie sa te deplasezi

Oferta standard

In cazul in care oferta noastra standard ti se potriveste, este perfect!
Pretul de contract este format din mai multe componente, astfel incat, in functie de adresa locului de consum, acesta poate varia.

Mai jos poti vedea pretul final al energiei tale.

  • Oferta pret de contract
  • Informatii contractuale

Zona Distrigaz Sud Retele

Pret gaze naturale Cost transport Tarif distributie Pref final de contract
Categorie consum C1 130.00
lei/MWh
11.50
lei/MWh
31.49
lei/MWh
172.99
lei/MWh
Categorie consum C2 128.00
lei/MWh
11.50
lei/MWh
29.66
lei/MWh
169.16
lei/MWh
Categorie consum C3 126.00
lei/MWh
11.50
lei/MWh
28.27
lei/MWh
165.77
lei/MWh
Categorie consum C4 125.00
lei/MWh
11.50
lei/MWh
21.78
lei/MWh
158.28
lei/MWh

Zona Delgaz Grid

Pret gaze naturale Cost transport Tarif distributie Pref final de contract
Categorie consum C1 130.00
lei/MWh
11.50
lei/MWh
30.27
lei/MWh
171.77
lei/MWh
Categorie consum C2 128.00
lei/MWh
11.50
lei/MWh
28.59
lei/MWh
168.09
lei/MWh
Categorie consum C3 126.00
lei/MWh
11.50
lei/MWh
26.21
lei/MWh
163.71
lei/MWh
Categorie consum C4 125.00
lei/MWh
11.50
lei/MWh
24.23
lei/MWh
160.73
lei/MWh

Pretul final de contract se calculeaza dupa formula:
PFC = PG + CT + TD

PG – Pretul gazelor naturale – valoare unitara care cuprinde marja de profit a furnizorului si toate costurile pentru achizitia gazelor naturale ca marfa, inclusiv costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare in SNT si, dupa caz, costul de transport aferent gazelor naturale inmagazinate in depozitele subterane si costul aferent prestarii serviciilor de inmagazinare, precum si costurile de finantare;
CT – Costul de transport – valoare unitara care cuprinde costurile aferente serviciului de transport, cu exceptia celor incluse in "Pretul gazelor naturale", si eventualele costuri aferente echilibrarii comerciale;
TD – tarif reglementat de distributie;

Valoarea fiecarei componente a pretului final poate cunoaste modificari corespunzator cu valoarea ajustarilor introduse de ANRE, in situatiile in care apar modificari ale tarifelor reglementate care influenteaza formarea pretului.
Pretul final nu include acciza si TVA, componente ce se vor regasi pe factura de gaze naturale.

I. Datele de identificare ale ofertantului

RENOVATIO TRADING S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Strada A.P. Cehov, nr.2, Etaj 5, sector 1, telefon 021.318.20.10/11/12, fax 021.318.20.13, având C.I.F. RO 15638008, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/10547/2003, cont de virament nr. RO96 RZBR 0000 0600 0688 3434, deschis la Raiffeisen Bank – Dorobanti, având calitatea de Furnizor .

II. Valabilitatea ofertei standard

Oferta este valabila in perioada 01.07.2019 – 30.09.2020.

III. Categoria si tipul de client final care poate opta pentru oferta standard

Oferta se adreseaza consumatorilor noncasnici.

IV. Descrierea serviciilor oferite

Valoarea ofertei cuprinde pretul pentru energia activa si tarifele reglementate pentru serviciile de transport si distributie. Preturile finale se pot modifica in functie de schimbarile tarifelor reglementate aprobate de catre A.N.R.E. Pretul energiei active ramane fix pana la 31.12.2019 .

V. Termenele, modalitatile si conditiile de plata a facturii

Pentru o luna de consum se emite o factura pentru contravaloarea energiei electrice livrate.

Facturile sunt scadente in termen de 10 zile de la data emiterii.

Plata se efectueaza in ordinea scadentelor, prin virament bancar, obligatia in cauza considerandu-se indeplinita la data inscrisa in ordinul de plata, vizat de banca.

VI. Modul de transmitere a facturii

Factura lunara va fi transmisa electronic clientului, la adresa de e-mail mentionata de catre acesta. In cazul in care doreste, cumparatorul poate opta pentru o alta modalitate de transmitere a facturii.

VII. Durata contractului; conditii

Durata contractului este de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia.

Contractul poate fi prelungit in mod tacit pentru o perioada egala cu cea prevazuta initial, daca niciuna dintre parti nu isi manifesta intentia de a inceta contractul.

VIII. Modalitatea de acceptare a ofertei standard

Prezenta oferta de furnizare energie electrica poate fi acceptata de catre cumparator printr-una din urmatoarele modalitati:

IX. Documentele minim necesare pentru incheierea contractului

  • Certificat de inregistrare;
  • Certificat de racordare;
  • Rezilierea contractului anterior.
Navigheaza la inceputul paginii