Renovatio Trading

Detalii de contact

Compartiment responsabil: Departamentul Relatii Clienti

Reclamatiile se depun la secretariatul SC Renovatio Trading SRL din Soseaua Nordului 62D, Etaj 5, 014104, Sector 1, Bucuresti, programul de lucru fiind de luni pana vineri, in intervalul orar 8:30 – 17:00.


Ne puteti contacta la adresa de email: office@renovatiotrading.ro, telefonic la numerele 0213182010/ 11/ 12 sau la call center 0800460400 (apel gratuit);

Program audiente

Marti 14:00 - 16:00, Director furnizare, Constantin Florea

Procedura-cadru elaborata de ANRE pentru soluționarea plangerilor clientilor finali

Descarca Ordinul ANRE 16 din 2015.

Procedura interna privind solutionarea plangerilor de la clientii finali

Descarca procedura.

Categorii plangeri

Procedura-cadru se aplica de catre furnizorii de energie electrica si gaze naturale, in vederea solutionarii plangerilor primite de la clientii finali, in legatura cu:

  • contractarea energiei;
  • facturarea contravalorii energiei furnizate;
  • ofertarea de preturi si tarife;
  • continuitatea in alimentarea cu energie;
  • asigurarea calitatii energiei furnizate;
  • functionarea grupurilor de masurare;
  • schimbarea furnizorului;
  • informarea clientilor finali in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare;
  • modul de rezolvare a plangerilor la adresa furnizorului, formulate de clientii finali cu privire la nerespectarea legislatiei in vigoare.

Termenele legal prevazute:

Nr. crt.

Indicator de performanță*)

Nivelul garantat

Compensația în caz de nerealizare a nivelului garantat

0

1

2

3

1.

Termenul de emitere a ofertei de furnizare

15 zile lucrătoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere

2.

Termenul de răspuns la plângerea CF privind factura de energie electrică

5 zile lucrătoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere

3.

Termenul de comunicare către OR a solicitării de reluare a furnizării energiei electrice pentru un loc de consum deconectat pentru neplată

4 ore

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi de întârziere

4.

Termenul de răspuns la plângerile CF privind deconectarea locurilor de consum pentru neplata facturii de energie electrică

5 zile lucrătoare de la primirea plângerii de către furnizor

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi de întârziere

5.

Termenul de soluționare a solicitării de modificare a tarifului reglementat de furnizare/a plângerilor privind schimbarea tarifului reglementat la energia electrică

10 zile lucrătoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere

6.

Termenul de răspuns la solicitările/plângerile CF, altele decât cele tratate explicit în standard

15 zile lucrătoare, respectiv 30 de zile, cu informarea în prealabil a CF în termenul inițial de 15 zile lucrătoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere

7.

Termenele prevăzute în Procedura privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea, în vigoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere

8.

Termenul de transmitere către OR a unei solicitări/plângeri referitoare la activitatea și obligațiile OR, respectiv către CF a răspunsului primit de la OR

Ziua lucrătoare imediat următoare, pentru solicitări/plângeri primite de la CF prin poștă electronică sau centru de telefonie

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere.

3 zile lucrătoare, pentru solicitări/plângeri primite de la CF în scris pe hârtie/fax

3 zile lucrătoare pentru comunicarea către CF a răspunsului primit de la OR


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului

Telefonul consumatorului: 0219 551

InformatiiInformatiiInformatii

Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei

Serviciul comunicare: 0213 278 153, 0728 628 664

InformatiiInformatiiInformatii

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Centrala: 0318 059 211, 0318 059 212

InformatiiInformatiiInformatii


Raport activitati de solutionare a plangerilor de la clienti finali energie electrica / gaze naturaleNavigheaza la inceputul paginii